Dzięki temu, że od września 2015 r. dofinansowanie z programu MDM obejmuje wreszcie zakupy na rynku wtórnym, BGK notuje znaczny wzrost zainteresowania tym produktem.

 

W październiku złożono rekordową ilość  5302 wniosków - dwukrotnie więcej niż w sierpniu czyli przed wejściem w życie nowelizacji programu. 65 % wniosków złożonych we wrześniu i październiku wniosków dotyczy rynku wtórnego. Zarezerwowano już część limitu srodków na 2016 r. Wnioski o wypłatę dofinansowania jeszcze w 2015 r.  będą przyjmowane do 18 grudnia br.

 

Złożone już wnioski wykorzystują kwotę ponad 150 mln zł czyli ok.20% z przewidzianej na 2016r. puli  730 mln zł. Oprócz innych kryteriów, które trzeba spełnić aby uzyskać dofinansowanie trzeba pamiętać o jeszcze jednym ograniczeniu. Wypłata dopłat musi być zrealizowana w tym roku, w którym został złożóny wniosek. Tak więc praktycznie już w tej chwili lepiej złożyć wniosek o dopłatę z limitu roku 2016.

 

 Nie wolno jednak  zapomnieć, że od 01.01.2016 roku wysokość wkładu własnego to 15%. Przepisy nadal będa pozwalały na zaciągnięcie kredytu z 10% wkładu własnego ( moga one pochodzić z dopłaty MDM), ale nadwyżkę powyżej 10 %  trzeba będzie uzupełnić ze środków własnych, albo zabezpieczyć ją dodatkowym ubezpieczeniem - na koszt kredytobiorcy.