Rada Nadzorcza

Przewodniczący

 • Aleksander Błaszczyk-

Aleksander Błaszczyk – z wykształcenia prawnik, zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami wykonuje od 1988 roku – licencja zawodowa nr 4. Właściciel firmy „Nieruchomości Aleksander Błaszczyk” w Poznaniu, w ramach , której również zarządza nieruchomościami – licencja zawodowa nr 9320.

Współzałożyciel Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Poznaniu, wieloletni Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego przy WSPON, Prezes Zarządu WSPON w latach 2006-2008. W okresie 1998-2004 członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury, wieloletni członek Komisji Prawnej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Odznaczony Złotą Odznaką Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz Złotą Odznaką Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Współzałożyciel i udziałowiec Poznańskiego Konsorcjum Agencji Nieruchomości Real Net oraz sieci biur obrotu nieruchomościami „ Nieruchomista.pl”

 

Członkowie

 • Adam Henclewski.
 • Krzysztof Pietras:  - absolwent LITMO w St. Petersburgu. Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami , licencja zawodowa nr 95 , wykonuje od 1992r a zawód zarządcy , licencja zawodowa nr 12073, od 2001 roku.

  Współwłaściciel firmy PIETRS NIERUCHOMOŚCI. Jeden z założycieli WSPON w latach 1994-2001 skarbnik i V-ce Prezes. Współzałożyciel REAL NET   w  latach 1998-2000 Prezes Konsorcjum. Od 2002 roku członek Instytutu Zarządzania (IREM) w Chicago, posiada tytuł CPM.

  W latach 1998-2004 członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej d/s. pośredników, a od 2005 roku członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej  d/s. zarządców.

  Odznaczony złotą odznaką WSPON. Otrzymał nagrodę Best Ceran 2002r. 

 • Paweł Kołodziejczak- z wykształcenia prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami z licencją zawodową nr 167, biegły sądowy w dziedzinie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Wykładowca, wieloletni członek i przewodniczący Sądu Koleżeńskiego przy Wielkopolskim  Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie  Nieruchomościami. Odznaczony Złotą Odznaką WSPON.  Były Członek Zarządu Poznańskiego Konsorcjum Agencji Nieruchomości REAL NET Sp. z o.o.
 • Aleksander Scheller - pośrednik w obrocie nieruchomościami licencja zawodowa nr 102,  rzeczoznawca majątkowy licencja zawodowa nr 1137, deweloper. Współtwórca i pierwszy Prezes Zarządu Real Net (1996-1998), Współzałożyciel i Prezes Zarządu dwóch kadencji Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (2002-2006), członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury (2002-2005). W latach 2004-2006 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, a od IV.2006 do IV.2010 Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Od  czerwca 2010 ponownie członek zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami . Odznaczony Złotą Odznaką Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. oraz Złotą Odznaką Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości . Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego , Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, biegły sądowy w dziedzinie nieruchomości. Konsultant TV Biznes oraz Gazety Wyborczej, Polityki i Rzeczypospolitej w sprawach rynku nieruchomości. Współwłaściciel firmy Talarczyk i Scheller Nieruchomości.

 

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu

Danuta Talarczyk-Scheller

Pośrednik w obrocie nieruchomościami licencja zawodowa nr 109. Współzałożyciel Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, członek Zarządu w latach 2000-2002, Współzałożyciel Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN) oraz REAL NET, sieci obrotu nieruchomościami nieruchomista.pl, W latach 2004-2009 V-ce P rezes Zarządu REAL NET , od lutego 2009 Prezes Zarządu. Od 2005 roku członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury. Odznaczona Złotą Odznaką Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz Złotą Odznaką Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Współwłaściciel firmy Talarczyk i Scheller Nieruchomości.

 

Członek Zarządu

Daria Dziwisz
Pośrednik w obrocie nieruchomościami licencja zawodowa nr 6293, członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Od 2007 roku członek Komisji Międzynarodowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
Od 2009  roku Członek Zarządu Poznańskiego Konsorcjum Agencji Nieruchomości REAL NET oraz sieci biur obrotu nieruchomościami nieruchomista.pl. Specjalista w sprawie internetu i narzędzi informatycznych. Właściciel firmy Real Estate 24 w Poznaniu.

 

Dyrektor biura. Redaktor Naczelny "Nieruchomości.Coś Ciekawego"

Ewa Pawlukiewicz

Kieruje wszystkimi sprawami Spółki i miesięcznika „Nieruchomości. Coś Ciekawego”. Koordynuje współpracę Spółki z firmami zewnętrznymi. Organizuje szkolenia i programy edukacyjne. Odpowiada za merytoryczną zawartość portalu  nieruchomista.pl. Nie liczy czasu poświęconego firmie, podpora Zarządu spółki.